Disclaimer

Disclaimer voor stijlers.nl

BRIDDLE (Kamer van Koophandel: 01156571), hierna te noemen BRIDDLE, verleent jou hierbij toegang tot stijlers.nl (“de Website”) en nodigt jou uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

BRIDDLE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BRIDDLE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. BRIDDLE wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen).

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BRIDDLE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BRIDDLE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van BRIDDLE zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. BRIDDLE is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. BRIDDLE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BRIDDLE.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BRIDDLE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Stijlers is a tradename of:

briddle logo

For more information:

Wiego

Wiego Bergsma
06-25015775
briddle.nl

EN | NL