Privacybeleid

Inleiding

Hartelijk dank voor het bezoeken van een website van BRIDDLE. Deze pagina beschrijft hoe BRIDDLE informatie van jouw verzameld via deze website, en waarvoor deze informatie wordt gebruikt. Alle door BRIDDLE verzamelde informatie valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over deze verklaring

Dit is de privacyverklaring van BRIDDLE (Kamer van Koophandel-nummer: 01156571), gevestigd in Groningen. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en gebruikers. BRIDDLE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wiego Bergsma
06-25015775
briddle.nl

Verwerkte persoonsgegevens

BRIDDLE verwerkt je persoonsgegevens doordat je diensten afneemt van BRIDDLE of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de door BRIDDLE verwerkte persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contact hebt met de klantenservice
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

BRIDDLE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bestellingen te verwerken
 • Contact met de klantenservice
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening van BRIDDLE
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van BRIDDLE
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij je af te leveren
 • BRIDDLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat het onmogelijk is om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 is het raadzaam om als ouder betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

BRIDDLE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

BRIDDLE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. BRIDDLE hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Inactieve klantaccounts worden na 7 jaar verwijderd. Daarna gebruikt BRIDDLE de gegevens alleen anoniem voor interne rapportages en analyses.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaart BRIDDLE je toestemming. Ook als je besluit de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, bewaart BRIDDLE het intrekken van het verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaart BRIDDLE oneindig. Dat is misschien niet leuk maar wel nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

BRIDDLE deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan betaalpartners en partijen die domeinnamen uitgeven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit BRIDDLE een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BRIDDLE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken

Als je de website van BRIDDLE bezoekt kunnen er functionele, analytische en tracking cookies geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BRIDDLE plaatst cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden samen met eventuele tracking cookies van derden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Kijk hiervoor bij de instellingen van jouw browser of raadpleeg de handleiding. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door dit te doen kan het zo zijn dat deze website niet meer goed functioneert.

Voor meer informatie over Cookies zie:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRIDDLE.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mailtje met een gespecificeerd verzoek naar BRIDDLE.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan moet je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek meesturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BRIDDLE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

BRIDDLE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Stijlers is a tradename of:

briddle logo

For more information:

Wiego

Wiego Bergsma
06-25015775
briddle.nl

EN | NL